Info: Rengo indeling

Teams samenstellen

De teamsterkte is het gemiddelde van de twee spelers. Bij het samenstellen van de teams kan er het beste naar worden gestreefd dat bij elk team het sterkte verschil tussen de teamspelers even groot is, bijvoorbeeld 5k.
Voordeel van deze methode is dat binnen een team de spelers elkaar nog wel kunnen volgen. De berekende teamsterkte klopt aardig. Het sterkte verschil tussen verschillende teams wordt beperkt en elk team krijgt als basis dezelfde toernooibeleving voorgeschoteld.

Opzet van toernooipartij:

 • 13×13 bord blijken de spelers het leukst te vinden
 • absolute speeltijd van 45 minuten
 • Voorgift 13×13 voorgift-tabel
 • Teamsterkte is het gemiddelde van de teamspelers
 • Per gewonnen partij 2 punten, Jigo 1, verlies 0 punten

1. OGS bediening:

 • De zwakste speler binnen een team is de zetbaas. De partijen worden op OGS gespeeld op het account van de zetbaas. Om de OGS rating van de zetbaas niet te beïnvloeden, wordt de ranking uit gezet.
 • De zetbazen spelen de zetten. De partners zijn op OGS toeschouwer en noemen bij hun beurt de coördinaten van hun zet.

1.1. Communicatie tijdens een partij

 • Communicatie gaat via Discord
 • Overleg van te voren welk team op OGS de partij aanmaakt.
 • Toegestaan overleg tijdens de partij is: Coördinaten doorgeven
  • 1 . Vragen wie aan de beurt is.
  • 2. Aan een teamlid vragen of die het er mee eens is om op te geven
  • 3. Een pauze verzoek of pauzeer melding bij verbindingsproblemen.
 • Via het bord waar je op Discord bent ingedeeld heb je een permanente audio of video verbinding.
 • Bij verbindingsproblemen pauzeert het nog verbonden team de partij eenmalig voor maximaal 10 minuten. Het team met de verbroken verbinding verliest na 10 minuten de partij. Type in het OGS chat venster wanneer de verbinding is verbroken. Als de disconnection timer van OGS de partij eerder beëindigt, dan is die uitslag geldig.
 • In noodgeval kan bij een verbroken Discord verbinding de coördinaten doorgegeven worden via de chat bij de OGS partij.

2 IGS bediening

 1. Maak dan een account aan op: https://pandanet-igs.com/igs_users/register
 2. Na registratie ontvang je een bevestigingslink per e-mail. Klik op die link om de registratie af te ronden.
 3. Je kan op Pandanet spelen via een programma of app op je computer, tablet of smartphone. Let op: Een rengo partij is alleen te starten op een computer.  Hier vind je de pandanet software:
 4. Na installatie van het Pandanet (GoPanda2) programma, start je het programma en log je in. En kijk maar even rond of probeer een partijtje.
 5. Op de PC of Mac kan je via het Pandanet startscherm een rengo partij starten. Aan de rechterkant is een knop Play Pair Go. Je moet daarvoor de namen weten van je medespelers.

Wanneer dit allemaal echt niet gaat lukken kan altijd nog worden teruggevallen op de oude manier van spelen via OGS.

2.1. Speelwijze

13×13 bord 45 minuten bedenktijd (absoluut). Dus geen byo-yomi. De ervaringen vanuit het vorige Rengo Toernooi hebben ons geleerd dat de voorkeur uitgaat naar 13×13.

2.2. Partij aanmaken

De zwakste speler van zwart maakt de partij aan op Pandanet door de vier usernamen in te vullen bij de selectie “seek opponents” en “choose players”.

Daarna ontvangen de teamleden een uitnodiging.

2.3. Volgorde spelers

Zwakste speler zwart, zwakste speler wit, sterkste speler zwart, sterkste speler wit.

2.4. Verbindingsproblemen

Bij verbindingsproblemen volgen we de regels van Pandanet of de toernooileider moet anders beslissen.

2.4. Communicatie

Communicatie over zetten of de partij is niet toegestaan. Passen doet iedere speler individueel. Bijopgave kan een teamlid aan de ander vragen of hij het hiermee eens is.

2.6. Opslaan

Bewaar na afronding de partij op Pandanet.